Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
DRS. EMILE F.M. DEN OS
Emile den Os rondde in de jaren ’90 de studie Antropologie en Sociologie Niet Westerse Volkeren af aan de Universiteit Leiden. Na jarenlang trainingen Communicatie te verzorgen als Kwaliteitsmanager Kaderpersoneel en Flight Safety bij de KLM, startte Emile in 2009 een opleidingscentrum voor schuldhulpverlening en budgetcoaching met zijn bedrijf ‘En Verder financiële zorgverlening’. Lees meer

Wanneer een schuldregeling tot stand komt of budgetbeheer wordt opgestart betekent dit dat beschikking wordt verkregen en verantwoording wordt genomen over de financiën van de schuldenaar met behulp van een derden geldrekening. Men voert beheer over zogeheten opvorderbare gelden. Financieel beheer van derden is gebonden aan wet en regelgeving, beschreven in (delen) van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Het verstekken van een saneringskrediet ter oplossing van een schuldenproblematiek hetgeen veel wordt toegepast door met name de Gemeentelijke kredietbank als kredietaanbieder, is gebonden aan wet- en regelgeving die te vinden is in de Wft, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft (Brw Wft) en de Wet op het Consumptief Krediet (Wck).

De basisbeginselen van het Wft basis en consumptief passeren de revue in relatie tot de schuldhulpverlening. Accreditatie mogelijk

In de ochtend wordt vooral ingezoomd op het wettelijk kader van de schuldhulpverlening, i.h.b. de Wft wet- en regelgeving en aanverwante artikelen. Dit is het theoretische gedeelte van de dag. In de middag worden de in de ochtend behandelde wetten mogelijk verduidelijkt met concrete en praktische voorbeelden en toepassingen.

Leerdoelen
In deze eendaagse module leert u de relevante wet- en regelgeving van de Wft en aanverwante wetten kennen, relevant voor- en toegespitst op de schuldhulpverlening. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre de schuldhulpverlening adviseert, bemiddelt omtrent financiële producten en in tot waar de bevoegdheid van de Wft zich strekt in de uitoefening van financiële zorgverlening, bbw’s, shv-ers en bc-ers. Ook wordt vastgesteld op welke wijze de schuldhulpverlener moet voldoen aan de eisen van zorgvuldigheid, transparantie, integriteit en betrouwbaarheid zoals deze zijn opgelegd vanuit het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo)

Na het volgen van deze module:  

  • Leert u het juridisch kader schuldhulpverlening kennen;
  • Kent u de relevante Wft wetgeving relevant voor de schuldhulpverlening;
  • Weet u welke regels van toepassing zijn voor het verstrekken van kredieten;
  • Weet u waar u op moet letten als u financieel beheer opstart;
  • Weet u integer, betrouwbaar en zorgvuldig te handelen in de schuldhulpverlening conform de Bgfo.

Bent u werkzaam bij een kredietbank, een financieel beheerder, schuldhulpverlener binnen een gemeente, of huurt de gemeente u in, dan is deze module “basisprincipes Wft voor de schuldhulpverlening interessant, verdiepend en leerzaam.

Instapvoorwaarden
Wij verwachten voor aanvang dat u kennis heeft van de schuldhulpverlening, i.h.b. het saneringskrediet. De module is toegankelijk voor eenieder, die zich interesseert voor wetgeving in de schuldenproblematiek. Alhoewel niet noodzakelijk is een juridische- en/of financiële achtergrond een pre.

Toetsing
Er is geen toetsingsmoment. Wel krijgt u een bewijs van deelname van het Kenniscentrum Schuldhulpverlening voor deze dag

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze opleiding is één lesdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Investering
Voor deze module betaalt u € 450,- exclusief BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn studiematerialen inbegrepen, welke bestaan uit een persoonlijke online leeromgeving. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. Werkt u bij de gemeente dan kunt u de Btw verrekenen met het Btw-compensatiefonds van de gemeente.

Unieke online leeromgeving
Door het volgen van deze module krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u de hand-outs, lesstof, gebruikte video’s en achtergrondartikelen met betrekking tot de behandelde onderwerpen. U behoudt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving, die wij steeds verversen met recente en actuele artikelen uit het Sociaal Domein, i.h.b. de schuldhulpverlening. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info@kcshv.nl of 085 – 401 83 62.

Inschrijven