Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
DRS. EMILE F.M. DEN OS
Emile den Os rondde in de jaren ’90 de studie Antropologie en Sociologie Niet Westerse Volkeren af aan de Universiteit Leiden. Na jarenlang trainingen Communicatie te verzorgen als Kwaliteitsmanager Kaderpersoneel en Flight Safety bij de KLM, startte Emile in 2009 een opleidingscentrum voor schuldhulpverlening en budgetcoaching met zijn bedrijf ‘En Verder financiële zorgverlening’. Lees meer

Laat u een schuldenaar, die een uitkering onrechtmatig, maar onwetend hiervan verkreeg en daardoor volgens de wet een fraudeur is, in de kou staan of niet? En wat doet u met een schuldenaar die in een schuldenregeling een paar tientjes (zwart) ontvangt voor het oppassen op de kleinkinderen? Schuldhulpverlening is doordrenkt van dergelijke ethische vraagstukken en –dilemma’s.

Ethiek betreft het systematisch nadenken over- en reflecteren op moreel handelen: Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt en op basis van welke waarden? De term dilemma duidt gewoonlijk een keuze aan uit twee of meer alternatieven, die even (on)aantrekkelijk zijn. De keuze kan daarom niet alleen op een logische basis gemaakt worden. De weg om uit een dilemma te geraken is dan ook vaak een zeer persoonlijke keuze. In de schuldhulpverlening is er geen sprake van goed of fout, en zijn meerdere wegen tot de oplossing mogelijk. Onderweg worden steeds keuzes gemaakt. Hoe komen zij tot stand, welke achterliggende waarden bepalen de keuze, en hoe gaat u om met dilemma’s en ethische vraagstukken.

Gedurende de gehele dag leggen wij met behulp van video’s en cases diverse in de schuldhulpverlening veelvoorkomende dilemma’s en ethische vraagstukken aan u voor. Ook uitgebreide aandacht voor door cursisten ingebrachte kwesties. Via zelfreflectie, groepsdiscussies en intervisie ontwaren we verschillende kijk en visie op eenzelfde kwestie bij elkaar.

Leerdoelen                                                                                                                          

Deze eendaagse module neemt u uitgebreid mee in de reflectie hoe besluitvorming inzake dilemma’s en ethische vraagstukken bij u tot stand komen. U wordt in grote mate bewust hoe zij tot stand komen, zodat u beter de consequenties leert overzien en deze ook te verantwoorden. Denk u zwart wit of met een aantal tinten grijs? Aan de hand van diverse veelvoorkomende ethische kwesties zoemen wij in op persoonlijke keuzes, die u maakt, op basis waarvan, op basis van welke overwegingen en achtergronden.

Na het volgen van deze module:  

  • Bent u zich bewust van de waarden en normen waarvoor u in het uitvoeren van het werk staat
  • Bent u bekend met ethisch handelen
  • Bent u in staat een ethisch dilemma te herkennen, van meerdere kanten te belichten en navenant een weloverwogen besluit te nemen;
  • Bent u in staat om middels een stappenplan ethische dilemma’s te bespreken met uw client.

Bent u schuldhulpverlener binnen een gemeente, huurt de gemeente u in, vrijwilliger of anderszins werkzaam in het sociaal domein, wijkteam of welzijnsorganisatie dan helpt deze module “ethische vraagstukken en dilemma’s in de schuldhulpverlening” interessant en leert u bewuster knopen door te hakken in lastige vraagstukken binnen de schuldhulpverlening. Wij garanderen u onvermoede en nieuwe inzichten.

Instapvoorwaarden

Wij verwachten voor aanvang dat u in algemene lijnen weet hoe een schuldhulptraject verloopt, op basis waarvan een schuldregeling tot stand komt. De module staat verder open voor iedereen, die zich interesseert in de schuldenproblematiek van mensen en/of werkzaam is in de schuldhulpverlening of sociaal domein, ongeacht werk- en denkniveau. Een gezond enthousiasme, eigen ervaringen vanuit uw werk en vermogen ‘out of the box’ te denken stellen wij zeer op prijs. Kennis van de financiële zorgverlening is niet noodzakelijk, wel een pre.

Toetsing
Er is geen toetsingsmoment. Wel krijgt u een bewijs van deelname van het Kenniscentrum Schuldhulpverlening voor deze dag.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze opleiding is één lesdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Investering
Voor deze module betaalt u € 450,- exclusief BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn studiematerialen inbegrepen, welke bestaan uit een persoonlijke online leeromgeving. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. Werkt u bij de gemeente dan kunt u de Btw verrekenen met het Btw-compensatiefonds van de gemeente.

Unieke online leeromgeving
Door het volgen van deze module krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u de hand-outs, lesstof, gebruikte video’s en achtergrondartikelen met betrekking tot de behandelde onderwerpen. U behoudt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving, die wij steeds verversen met recente en actuele artikelen uit het Sociaal Domein, i.h.b. de schuldhulpverlening. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info@kcshv.nl of 085 – 401 83 62.

Inschrijven