Kosten €199 exclusief BTW
Inschrijven

Ingrid Visser

Ingrid Visser
Ingrid Visser is docent en trainer op het vakgebied Schuldhulpverlening. Na de opleidingen Klinische - en Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool heeft zij gedurende 20 jaar zowel uitvoerende als managementfuncties vervuld binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening. Lees meer

De aanpak van schulden staat in Nederland hoog op de politieke agenda. In een tijd waarin steeds meer mensen zich financieel kwetsbaar voelen, neemt het belang van goede schuldhulpverlening steeds verder toe. In 2018 is er door de ministeries, uitvoerders van het Rijk en gemeenten een gezamenlijke aanpak van schuldenproblematiek geïntroduceerd. Daarin voeren alle betrokken partijen vanuit dezelfde uitgangspunten de schuldenaanpak uit.

In het actieplan brede schuldenaanpak staan de volgende doelen benoemd:

 • Preventie en vroegsignalering: het voorkomen van problematische schulden en het treffen van maatregelen om problematische schulden terug te dringen;
 • Effectieve schuldhulpverlening: afspraken om inwoners met schulden effectiever te helpen;
 • Sociale incasso: bevorderen van een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso

Om de doelstellingen vanuit het actieplan brede schulden aanpak te kunnen bereiken is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een viertal wetgevingstrajecten gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek.

 1. Wijziging Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)
 2. Wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
 3. Wet vereenvoudiging beslagvrijevoet (Wvbvv)
 4. Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de uitvoering van de schuldhulpverlening waaronder het Vrij te laten bedrag (Vtlb). Het vrij te laten bedrag is het bedrag dat de schuldenaar tijdens een schuldregeling overhoudt om van te leven. Een verkeerde berekening van het vrij te laten bedrag kan enorme gevolgen hebben. Is het vrij te laten bedrag te laag, dan ontstaan er al gauw nieuwe schulden omdat de schuldenaar niet mee wil werken of zelfs wantrouwend kan worden. Een hoger vrij te laten bedrag betekent dat er minder geld overblijft om schulden aan schuldeisers mee te voldoen. Een goede berekening van het Vtlb is daarmee cruciaal voor het slagen van een schuldregeling.

Vereenvoudiging beslagvrije voet (Vbvv) per 1 januari 2021
Op 1 januari 2021 is de wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (Vbvv) ingevoerd. De wet betekent een grote verandering voor wat betreft de berekening van de beslagvrije voet. Dit heeft grote gevolgen voor de uitvoering van het werk van de schuldhulpverlener. Omdat de beslagvrije voet de basis is van het Vtlb, heeft de nieuwe beslagvrije voet ook grote gevolgen voor de berekening. Om fouten en onduidelijkheden te voorkomen wordt het vrij te laten bedrag op uniforme wijze berekend. Om de berekening op uniforme wijze plaats te laten vinden, wordt gebruik gemaakt van de Recofa-methode, de Vtlb-calculator.

Nieuwe berekening Vtlb vanaf mei 2021
Uit onderzoek is gebleken, dat in 25-40% van de gevallen de nieuwe beslagvrije voet, dus ook het Vtlb, nadelig is voor schuldenaren. In ongeveer 5 – 10% van de gevallen zijn de nieuwe rekenmethodes voor schuldeisers juist erg nadelig. Daarom is in april 2021 door Recofa besloten om de berekening voor Vtlb aan te passen en voor verschillende doelgroepen het Vtlb te ‘repareren’. Daarom is in mei 2021 een aangepast Recofarapport verschenen en is de nieuwe Vtlb-calculator ingevoerd.

Daarom organiseren wij een Online Masterclass Vtlb. In de masterclass leren deelnemers werken met de nieuwe Vtlb rekentool en zijn ze weer helemaal op de hoogte van de actuele wijzigingen.

De online masterclass Vtlb is een specialistische training voor deelnemers die het Vtlb moeten berekenen of beoordelen.

Programma

 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  • Doel en uitgangspunten van de nieuwe werkwijze zoals zo weinig mogelijk maatwerk en zoveel mogelijk werken met standaardbedragen
  • Opbouw van de nieuwe berekening
  • Gevolgen voor verschillende groepen
  • Casuïstiek waarin wordt geoefend met de berekening m.b.v. de Rekentool.
 • Wijzigingen Vrij te laten bedrag vanaf 2021
  • Belangrijkste wijzigingen in het aangepaste Recofarapport van mei 2021
  • Achterliggende gedachte voor deze wijzigingen
  • Belangrijkste aandachtspunten uit de handleiding van de NVVK en het bureau Wsnp voor de Vtlb-calculator
  • Wanneer er een handmatige Vtlb-berekening nodig is: theorie + oefeningen
  • Oefenen met de berekening: handmatig en met de Vtlb-calculator:
   • Veel voorkomende correcties en bijzondere situaties zoals:
    • Reiskosten
    • Partners niet samen in de regeling
    • Cliënt opgenomen in een inrichting
   • Aan de hand van praktijkcasussen van deelnemers aan de Masterclass

Resultaat na de Masterclass: 

 • Deelnemers zijn na de masterclass op de hoogte van de wijzigingen in het Vtlb en de beslagvrije voet.
 • Deelnemers hebben na deelname kennis van de gewijzigde wetgeving rond de beslagvrije voet in relatie tot het Vtlb en de invloed die deze wijzigingen hebben op het dagelijkse werk met de Vtlb-rekentool.
 • Deelnemers zijn na deelname in staat te werken met de nieuwe Vtlb-rekentool.

Deze masterclass is voor professionals met enige ervaring in (en noodzaak tot) het gebruiken van het Vtlb of het Vtlb beoordelen.  De training is op Hbo+ niveau.

De training is o.a. bedoeld voor:

 • Schuldhulpverleners
 • Budgetconsulenten
 • Casemanagers schuldhulpverlening
 • Medewerkers bijzonder beheer belast met beoordeling Vtlb
 • Faillissementsmedewerkers
 • WSNP-bewindvoerders
 • Rechtbankmedewerkers en anderen die Vtlb’s moeten opstellen dan wel beoordelen etc.

De training is minder geschikt voor budgetbeheerders die slechts moeten werken met een gegeven Vtlb.

Studiebelasting
Vooraf kunnen deelnemers, indien zij dat graag willen, een casus of vraag aanleveren. De masterclass zelf duurt één dag, van 6 uur. De masterclass duurt van 9.00 uur t/m 16.00 uur.

Investering
€ 199,- exclusief btw.

 

Inschrijven