Emile den Os - docent Schuldhulpverlening 2.0

Even voorstellen: Emile den Os

Onze docent Emile is sinds 2017 verbonden aan Kenniscentrum WMO. Hij verzorgt onder andere lessen op gebied van communicatie. Daarnaast is hij hoofddocent van het in 2020 opgerichte Kenniscentrum Schuldhulpverlening. Reden genoeg om kennis te maken! In de jaren ’90 studeerde Emile cum laude af in de studie Antropologie en Sociologie Niet Westerse Volkeren. In dienst van de KLM verzorgde hij als kwaliteitsmanager jarenlang trainingen communicatie. In 2009 is hij met zijn eigen opleidingscentrum voor schuldhulpverlening ‘En verder financiële zorgverlening’ begonnen.
Lees meer

Coronacrisis leidt tot meer sociale problemen in Nederland

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp-ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. Dat is één van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact, die 17 mei haar bevindingen aan het kabinet overhandigde.
Lees meer

Na de coronacrisis wacht veel zelfstandigen de schuldhulpverlening

Ondernemers, zzp’ers, flexkrachten, studenten: ze lopen allemaal een groot risico om in de schuldhulp te belanden door de coronacrisis. Speciale fondsen moeten de ergste problemen oplossen.
Lees meer

Schuldenknooppunt tackelt tijdrovende communicatie

Heb je al je moed bij elkaar geraapt en meld je je aan bij schuldhulpverlening, blijkt het maanden te duren voor er iets geregeld is. Het Schuldenknooppunt brengt daar verandering in, schrijft projectleider Marianne Oostrik in het blad Zorg + Welzijn.
Lees meer

Ombudsman metropool Amsterdam Arre Zuurmond: Hoe het stelsel een stuwmeer creëert

Honderdduizenden Nederlanders met problematische schulden zullen nooit geholpen worden door de schuldhulpverlening. Dat concludeert Arre Zuurmond, ombudsman voor de Metropool Amsterdam, op basis van een uitgebreid onderzoek dat hij in nauwe samenwerking met het CAK, de gemeente Amsterdam en een drietal schuldhulpverleningsinstanties verrichtte.
Lees meer

Geef jongeren financiële rijles

Het aanpakken van ‘Afterpay’ is niet voldoende om geldschulden bij jongeren tegen te gaan. Wellicht is een rijbewijs voor financiën een oplossing. Minister Hoekstra van Financiën vindt dat postorderbedrijven en webwinkels ervoor moeten zorgen dat minder mensen een betalingsachterstand oplopen. Belangrijk, want kopen op afbetaling leidt vaak tot schulden. Jaarlijks horen wij in de duizend klassen die we met het preventieprogramma MoneyWays bereiken, verhalen van jongeren die al vroeg in geldproblemen komen, onder andere door het kopen op afbetaling. Daar een drempel voor
Lees meer

Amersfoorts schuldhulpbureau: “Tijd voor een boetepardon”

AMERSFOORT - Schuldeisers moeten stoppen met het opleggen van boetes aan mensen die in de schulden zitten. Dick van Maanen, directeur van het Amersfoortse schuldhulpbureau Stadsring51, vindt zelfs dat dit wettelijk moet worden vastgelegd. Tijdens een werkbezoek van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken vanmiddag in Amersfoort is het boetepardon besproken. Van Maanen vindt dat schuldeisers pas een boete mogen opleggen of verhogen als zij onderzocht hebben of er al of niet sprake is van schuldenproblematiek.
Lees meer

Wmo-abonnementstarief 2019: vloek of zegen voor minima en schuldenaren

Het invoeren van het Wmo-abonnementstarief, de eigen bijdrage voor WMO-ondersteuning, ging niet zonder slag of stoot. Maar liefst 96% van de gemeenten was tegen de invoering met als grootste zorg: hoe houden we de WMO met dit abonnementstarief toegankelijk en betaalbaar? Nu 4 maanden later kan voorzichtig een balans worden opgemaakt welke consequenties het abonnementstarief heeft op de kwaliteit van de Wmo zorgondersteuning. In dit artikel spreek ik de zorg uit over de gevolgen die het abonnementstarief Wmo heeft op mensen met een laag inkomen en/of schulden.
Lees meer

Schulddienstverlening binnen gemeenten: hard nodig!

Onderzoek (Divosa, Vng, Stimulansz) wijst uit dat bij mensen met financiële problemen in de meeste gevallen sprake is van multi-problematiek. Schuldenproblematiek heeft een negatieve invloed op meerdere levensterreinen, met maatschappelijke kosten van dien. Deze mensen kunnen op meerdere terreinen hulp nodig hebben en zoeken. Dit kan hulp zijn vanwege een problematische thuissituatie (scheiding, opvoeding). Of vanwege een verslaving, psychische nood of ziekte. Maar ook vanwege fraude of criminaliteit. Of zij kloppen aan bij schulddienstverlening, wat niet vanzelfsprekend is.
Lees meer