Emile den Os - docent Schuldhulpverlening 2.0

Even voorstellen: Emile den Os

Onze docent Emile is sinds 2017 verbonden aan Kenniscentrum WMO. Hij verzorgt onder andere lessen op gebied van communicatie. Daarnaast is hij hoofddocent van het in 2020 opgerichte Kenniscentrum Schuldhulpverlening. Reden genoeg om kennis te maken! In de jaren ’90 studeerde Emile cum laude af in de studie Antropologie en Sociologie Niet Westerse Volkeren. In dienst van de KLM verzorgde hij als kwaliteitsmanager jarenlang trainingen communicatie. In 2009 is hij met zijn eigen opleidingscentrum voor schuldhulpverlening ‘En verder financiële zorgverlening’ begonnen.
Lees meer

Wmo-abonnementstarief 2019: vloek of zegen voor minima en schuldenaren

Het invoeren van het Wmo-abonnementstarief, de eigen bijdrage voor WMO-ondersteuning, ging niet zonder slag of stoot. Maar liefst 96% van de gemeenten was tegen de invoering met als grootste zorg: hoe houden we de WMO met dit abonnementstarief toegankelijk en betaalbaar? Nu 4 maanden later kan voorzichtig een balans worden opgemaakt welke consequenties het abonnementstarief heeft op de kwaliteit van de Wmo zorgondersteuning. In dit artikel spreek ik de zorg uit over de gevolgen die het abonnementstarief Wmo heeft op mensen met een laag inkomen en/of schulden.
Lees meer

Schulddienstverlening binnen gemeenten: hard nodig!

Onderzoek (Divosa, Vng, Stimulansz) wijst uit dat bij mensen met financiële problemen in de meeste gevallen sprake is van multi-problematiek. Schuldenproblematiek heeft een negatieve invloed op meerdere levensterreinen, met maatschappelijke kosten van dien. Deze mensen kunnen op meerdere terreinen hulp nodig hebben en zoeken. Dit kan hulp zijn vanwege een problematische thuissituatie (scheiding, opvoeding). Of vanwege een verslaving, psychische nood of ziekte. Maar ook vanwege fraude of criminaliteit. Of zij kloppen aan bij schulddienstverlening, wat niet vanzelfsprekend is.
Lees meer