Combinatiedeal

Over de boeken en het naslagwerk

Handboek Schuldhulp 
Het Handboek Schuldhulpverlening gaat over het hele spectrum van Schuldhulpverlening. We hebben de feiten ingekleurd met praktijkvoorbeelden en de ervaringen van de personen uit de praktijk. Het is een praktisch boek dat gaat over de vraag wat schuldhulpverleners & budgetcoaches aan kennis en vaardigheden in huis moeten hebben om mensen met financiële problemen te kunnen helpen. In het Handboek wordt aandacht besteed aan het verwerven van inzicht in de financiële situatie, aan de problematiek van schuldenaren en schuldeisers, het sociaal zekerheidsstelsel, integrale schuldhulpverlening en een methodiek schuldhulpverlening.

Handboek Budgetcoaching
Het handboek budget coaching is een compact en helder boek over het maken van begrotingen, budgetteren, registreren cliëntgegevens en achtergronden rond inkomstenbelasting, toeslagen, beslagvrijevoet en Vrij te laten bedrag. Met nuttige tips uit de praktijk. Dit boek bevat een praktische kant die vooral als fundament voor het vak van budgetcoach van belang is. Het checken en kunnen verzorgen van een aangifte inkomstenbelasting en het helpen bij het aanvragen van toeslagen is noodzakelijk gereedschap voor een budgetcoach. Daarnaast moet je een inkomsten- en uitgaven overzicht kunnen samenstellen en vervolgens een budgetplan en begroting kunnen maken. Dit als basis voor het realiseren van gezonde (huishoud)financiën.

Naslagwerk Wetsartikelen examens Schuldhulpverlening
Dit is een onmisbaar boek voor de KIWA-examens SHV 1,2 en 3! Voor de examens SHV bevat deze bundel alle extra informatie die je naast de theorie nodig hebt. Formulieren die schuldhulpverleners gebruiken zoals aanvraag WSNP zijn ook in deze bundel opgenomen. Theorieboeken zijn er genoeg als gaat over de achtergronden rond schulden en werkprocessen binnen de schuldhulpverlening. Voor de KIWA-examens geldt dat er daarnaast ook kennis nodig is van de relevante wetten en convenanten in de schuldhulpverlening. Daarnaast is kennis en berekening van beslagvrije voet en VLTB noodzakelijk. Dit boek bevat alle onderdelen wat je naast de theorie nodig hebt voor een goede voorbereiding op de examens.

 

Bestel hier de boeken:

Deze prijzen zijn inclusief BTW van 9% en inclusief verzendkosten.