Handboek Schuldhulpverlening

Over het handboek

Kenniscentrum Schuldhulpverlening constateerde dat er in toenemende mate behoefte is aan heldere en eenduidige informatie over Schuldhulpverlening. Vanuit deze constatering is dit boek tot stand gekomen.

Het Handboek Schuldhulpverlening gaat over het hele spectrum van Schuldhulpverlening. We hebben de feiten ingekleurd met praktijkvoorbeelden en de ervaringen van de personen uit de praktijk. Het is een praktisch boek dat gaat over de vraag wat schuldhulpverleners & budgetcoaches aan kennis en vaardigheden in huis moeten hebben om mensen met financiële problemen te kunnen helpen. In het Handboek wordt aandacht besteed aan het verwerven van inzicht in de financiële situatie, aan de problematiek van schuldenaren en schuldeisers, het sociaal zekerheidsstelsel, integrale schuldhulpverlening en een methodiek schuldhulpverlening.

Het Handboek is geschreven voor schuldhulpverleners, budgetcoaches en alle zorgprofessionals in onder andere sociale wijkteams. Uitgangspunt is dat schuldhulpverlening altijd een samenspel is van financiële en psychosociale hulp.

Geschreven door de auteurs Miquel Wijngaards en drs. Emile den Os.

Bestel hier ons handboek:

Deze prijzen zijn inclusief BTW van 9% en inclusief verzendkosten.